Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

THÔNG BÁO

14-05-2022

Thông báo cải chính dân tộc San Chí, Sán Chí trên địa bàn xã Bảo Linh

THÔNG BÁO VÀ NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TCXH HÀNG THÁNG

13-05-2022

THÔNG BÁO VÀ NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TCXH HÀNG THÁNG

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2022

22-04-2022

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2022

THÔNG BÁO VÀ NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TCXH HÀNG THÁNG

20-04-2022

THÔNG BÁO VÀ NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TCXH HÀNG THÁNG

THÔNG BÁO VÀ NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT KHUYẾT TẬT

20-04-2022

THÔNG BÁO VÀ NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT KHUYẾT TẬT

Quyết định công khai quy chế, quản lý sử dụng tài sản năm 2022

17-01-2022

Quyết Định công khai quy chế, quản lý sử dụng tài sản năm 2022

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7728

Tổng truy cập: 1280609