Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ BẢO LINH
Tên đơn vị: UBND xã Bảo Linh

Địa chỉ: xóm A Nhì 1, xã Bảo Linh, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.705.117

Email: baolinh.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

Họ và tên: Lương Văn Sửu

Sinh ngày: 20/5/1960

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

 

2. Phó Chủ tịch

Họ và tên: Hoàng Văn Ngoan

Sinh ngày: 30/7/1965

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp