Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nông Văn Chi, xóm Liên Minh, xã Bảo Linh

29-12-2021 13:52

https://cms.thainguyen.vn/documents/268425/272820/IMG_20211229_0001.signed.signed-CFNBJY99.pdf/cb5dda53-e62c-45c8-a52b-bbce3afb3e0eThống kê truy cập

Đang truy cập:8094

Tổng truy cập: 1280697