Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kiểm tra cải cách hành chính tại xã Bảo Linh - Thanh Định

21-08-2020 17:16

Ngày 20/8, đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Phú - Phó Phòng Nội vụ làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chí tại 2 xã Bảo Linh và Thanh Định.

Ảnh: Đoàn kiểm tra CCHC làm việc tại xã Thanh Định

Trong quá trình làm việc và đi kiểm tra tại các bộ phận chuyên môn cho thấy; 2 xã đã xây dựng và ban hành các văn bản về cái cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số hạn chế như: Chưa có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo kết quả phổ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng dầu năm 2020. Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý 1, quý 2 và lĩnh vực lao động thương binh xã hội niêm yết chưa đầy đủ. chưa có phiếu đánh giá kết quả thực hiện thủ tuc hành chính đối với cán bộ thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, các thành viên trong đoàn  đã đóng góp, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đối với từng lĩnh vực về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Ảnh: Kiểm tra bộ phận một cửa tại xã Thanh Định.

Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND 2 xã Bảo Linh và Thanh Định tiếp thu các ý kiến của các ngành chuyên môn, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các bộ phận phụ trách công tác cải cách hành chính trong thời gian tới được tốt hơn. Từ đó, từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị không ngừng được nâng lên.

Tin, ảnh: Cao KhánhThống kê truy cập

Đang truy cập:1924

Tổng truy cập: 544386