Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

11-01-2021 19:55

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký kết Quy chế phối hợp
trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quy định nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung và phương pháp phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan. Định kỳ 6 tháng, hằng năm Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về Ban Nội chính Tỉnh uỷ để tổng hợp xây dựng báo cáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thọ và đồng chí Hoàng Anh Trung nhấn mạnh: Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ nâng cao trách nhiệm của mỗi bên đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ. Để thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp, các đồng chí đề nghị cán bộ, công chức hai cơ quan cần phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, tích cực, chủ động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3274

Tổng truy cập: 741285