Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành Kế hoạch và Đầu tư

08-01-2021 20:30

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), sau 5 năm triển khai nhiệm vụ, Bộ KH&ĐT đã triển khai toàn diện các mặt công tác về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; xây dựng, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới sáng tạo, xây dựng các mô hình kinh tế mới và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước thường xuyên có nhiều biến động, Bộ đã theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội… Đặc biệt năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ đã chủ động tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, công điện, đề án, tờ trình, báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, Quốc hội.

Năm 2021, Bộ KH&ĐT xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Tập trung vào các khâu đột phá chiến lược, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, quan trọng phục vụ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng… Bộ đề ra các giải pháp như: Chủ động nghiên cứu, đề xuất những chính sách cụ thể để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm chi phí và tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ KH&ĐT cũng đã báo cáo về công tác xây dựng thể chế, pháp luật và một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc thi hành Luật Đầu tư 2020; đăng ký doanh nghiệp và thi hành Luật Doanh nghiệp 2020; việc thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo nhanh về kết quả kinh tế nổi bật tỉnh Thái Nguyên đạt được trong 5 năm (2016 - 2020). Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,47%/năm (mục tiêu tăng 10%/năm); lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chiếm gần 60% cơ cấu kinh tế năm 2020 (mục tiêu chiếm 53%); giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,77%/năm (mục tiêu tăng 15%/năm)…Trong năm 2021, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tiếp tục thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn, có uy tín, làm ăn lâu dài vào tỉnh, giúp tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội; triển khai mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, tương xứng với tiềm năng của tỉnh; triển khai thực hiện lập 07 Chương trình đầu tư công cấp tỉnh và 09 Chương trình đầu tư công cấp huyện trình HĐND các cấp thông qua trong kỳ họp giữa năm 2021; tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong quý I năm 2021 và triển khai lập quy hoạch tỉnh dự kiến xong trong năm 2021; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư triển khai và thực hiện giải ngân ngay cho các dự án đầu tư đã có khối lượng và đủ thủ tục thanh toán, công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được lấy làm chỉ tiêu thi đua hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị. Tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ KH&ĐT có hướng dẫn cụ thể nội dung lập và thẩm định hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư công; tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020 đã có hiệu lực thi hành; phối hợp với Bộ Tài chính có hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý chung của tổ chức tư vấn lập quy hoạch tỉnh.

Cùng với Thái Nguyên, nhiều địa phương đã kiến nghị Bộ KH&ĐT làm rõ các căn cứ pháp luật về việc lập quy hoạch thẩm định các dự án đầu tư trong giai đoạn thời kỳ chuyển tiếp, nguồn vốn lập quy hoạch đối với các dự án có tính chất chuyên ngành, đô thị, nông thôn; tiến độ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp mới và mở rộng; quyết định chủ trương đầu tư dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp…

Sau khi lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ KH&ĐT trả lời những kiến nghị, giải đáp các vướng mắc của các địa phương, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nhận định: Năm 2021, bối cảnh thế giới và trong nước vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, do vậy Bộ KH&ĐT và các địa phương cần một tư duy mới, cách tiếp cận mới, nhanh chóng theo hướng tích cực, theo kịp xu thế thời đại; phải thay đổi tư duy quản lý từ chủ yếu là kiểm soát, cho phép (tiền kiểm) sang chủ yếu phục vụ thúc đẩy phát triển (hậu kiểm); có cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế biển, đô thị lớn; tăng cường liên kết vùng; xây dựng nông thôn mới. Đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung xây dựng các công trình trọng yếu, nhất là hạ tầng giao thông và năng lượng, tạo sự lan tỏa lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ. Ngoài công tác chuyên môn, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các vấn đề xã hội, tích cực thực hiện các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng để vừa duy trì được truyền thống nhân văn của con người ngành Kế hoạch và Đầu tư, vừa thấu hiểu hơn các đối tượng chính sách, gần gũi hơn với Nhân dân, từ đó bảo đảm được sự hiệu quả, công bằng trong thiết kế, xây dựng và thực thi chính sách.

 

Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3136

Tổng truy cập: 741197