Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phát triển đội ngũ doanh nhân Thái Nguyên lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

29-03-2024 10:55

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện các Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp của tỉnh trong Chương trình gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023

Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là phát triển đội ngũ doanh nhân trong tỉnh lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, phấn đấu đến hết năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 11.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động; các năm tiếp theo có từ 800 - 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các cơ chế, chính sách để mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2023, tổng doanh thu tạo ra từ doanh nghiệp hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đạt trên 150.000 tỷ đồng, lũy kế nộp ngân sách Nhà nước trên 8.000 tỷ đồng. (Trong ảnh: Mỗi năm, Công ty CP Chè Hà Thái - hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh tiêu thụ khoảng 60 tấn chè cao cấp làm quà tặng, thông qua 40 đại lý cấp I, các siêu thị trong nước và xuất khẩu sang một số nước trên thế giới)

Cùng với đó là tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp của Trung ương và của tỉnh; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội, nhất là trong các lĩnh vực mới, trong thế hệ trẻ; ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nhân nữ, doanh nhân trẻ, doanh nhân dân tộc thiểu số, doanh nhân hoạt động ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn...

Năm 2023 là năm thứ 4 liên tiếp Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG ghi nhận mức tăng trưởng dương về doanh thu (doanh thu tiêu thụ đạt 7.098 tỷ đồng); nộp ngân sách nhà nước 70 tỷ đồng; đảm bảo việc làm cho 18.000 lao động với thu nhập bình quân 9,4 triệu đồng/người/tháng

UBND tỉnh cũng chỉ đạo tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp khác gồm: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh nhà, góp phần phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển và cống hiến; xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Trần Nhung
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1560378