Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thống nhất Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

04-07-2022 20:44

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm khẳng định rõ hơn định hướng chỉ đạo để thống nhất thực hiện và đề xuất các giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo sự đồng bộ, lan tỏa để huy động sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, đơn vị cũng như các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị và Nhân dân cùng góp sức, tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chương trình MTQG giảm gièo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giới thiệu tóm tắt mục đích, yêu cầu và các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 của dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gồm: Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 bình quân từ 1%/năm trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh bình quân 2%/năm; giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh… Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện triển khai các dự án, tiểu dự án thành phần.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã trình bày công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng thời đề nghị một số nội dung như: Xem xét điều chỉnh lại một số chỉ tiêu cho phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương; các thành phố trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất; tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương và huy động các nguồn lực khác để triển khai công tác giảm nghèo…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tiếp thu tối đa ý kiến của các sở, ngành, các địa phương để hoàn thiện Kế hoạch. Đồng thời giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố ưu tiên bố trí ngân sách, huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tuyên truyền để bảo đảm triển khai hiệu quả chương trình. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1523175