Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đoàn giám sát HĐND xã giám sát công tác cải cách hành chính UBND xã Bảo Linh

22-04-2022 21:33

 Những năm qua, công tác CCHC trên địa bàn xã luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tập trung chỉ đạo toàn diện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Cụ thể, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính (TTHC) được các công chức chuyên môn của xã thực hiện thường xuyên; đội ngũ cán bộ, công chức, làm việc trong công tác CCHC luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nguồn lực dành cho công tác CCHC được xã quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, đáp ứng nhu cầu giải quyết các TTHC của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý văn bản được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của địa phương...

Theo báo cáo, UBND xã đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, của huyện liên quan đến CCHC.

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC, hằng năm UBND xã đã ban hành đầy đủ các văn bản để chỉ đạo cán bộ, công chức, thực hiện tốt công tác CCHC tại UBND xã. UBND xã đã xây dựng quy trình giải quyết văn bản, hồ sơ công việc với thời gian xử lý được rút ngắn tối đa, bảo đảm thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân. 

Hầu hết các TTHC được UBND xã tiếp nhận, xử lý đúng thời gian quy định. Từ ngày 15/12/2022 đến 12/4/2022 xã đã tiếp nhận hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết đúng hạn và trước hạn hồ sơ TTHC, hồ sơ đang giải quyết 10 hồ sơ, không có hồ sơ TTHC giải quyết trễ hẹn.

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn giám sát phân tích, làm rõ một số nội dung liên quan, kết luận buổi giám sát, đồng chí Ma Khánh Tập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhất là việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ CCHC một cách đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí nhấn mạnh: UBND xã cần xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cải thiện mạnh mẽ việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ việc chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện, UBND xã cần bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC cũng như chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC. Đồng thời làm tốt công tác kiểm soát TTHC để đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ những TTHC không còn phù hợp với tình hình thực tế.

UBND xã tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi lại đoàn giám sát để tổng hợp.

 

 
tin, ảnh: Hoàng Hằng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1528752