Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

BẢO LINH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT ĐỂ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ NHÀ Ở DÂN CƯ HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023.

30-06-2022 13:53

 

Thực hiện Kế hoạch số: 155/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện về việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Định Hóa.

 UBND xã Bảo Linh xây dựng Kế hoạch số: 45/KH-UBND ngày 27/6/2022 về việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã:

Để thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả cao UBND xã đã ban hành Quyết định số: 72/QĐ-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2022 về  Thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Bảo Linh:

Ban Chỉ đạo cấp xã đã thực hiện phân công các thành viên BCĐ tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trạng, điều kiện làm nhà, lập hồ sơ ban đầu và tổng hợp danh sách các hộ có đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ làm nhà:

Thành viên BCĐ xã đã thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm, sự đoàn kết, phối hợp tiến tới thực hiện thật tốt các nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh BCĐ thực hiện rà soát, kiểm tra hiện trạng, điều kiện làm nhà và hướng dẫn gia đình lập hồ sơ ban đầuHình ảnh một số nhà dột nát xã Bảo Linh

XÃ BẢO LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT ĐỂ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ NHÀ Ở DÂN CƯ HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023!

 

Lương Phương - CC Văn hóa - Xã hội

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1528640