Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2022

08-03-2022 14:59

 

         Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 15/02/2022 của Ủy ban nhân dân xã Bảo Linh về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022; Ủy ban nhân dân xã Bảo Linh phối kết hợp cùng Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức 2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

         Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, trong năm 2021 cán bộ, công chức đã đổi mới lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm. Tham mưu giúp UBND xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên - môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa - thông tin, lao động, việc làm..v. Công tác tổ chức các hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được và công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19,… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                                           ảnh: Khen thưởng cán bộ, công chức xã có thành tích trong năm 2021

             Tại Hội nghị đồng chí Ma Khánh Tập, Bí thư  Đảng ủy xã, CT. HĐND xã đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Cơ quan UBND xã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí đề nghị cán bộ công chức, người lao động cần nêu cao lập trường tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ. Các đồng cán bộ, công chức cần tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Các tổ chức đoàn thể cần đổi mới hoạt động, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức thật sự gương mẫu. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, trọng tâm, trọng điểm, có kết quả cụ thể, có thời gian hoàn thành cụ thể. Thực hiện chăm lo đến đời sống của cán bộ công chức, người lao động. Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng.

tin, ảnh: Hoàng Hằng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1522464