Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của trung ương Đảng và triển khai các nhiệm vụ quý II năm 2022

16-03-2022 17:02

Chiều ngày 14/3/2022, Đảng bộ xã Bảo Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và triển khai các nhiệm vụ quý II năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, Ban giám hiệu các trường học, Trạm y tế, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban công tác Mặt trận các xóm.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Ma Khánh Tập quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đồng thời, Hội nghị nghe quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29-11-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 23-HD/BTGHU ngày 20/01/2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Triển khai nhiệm vụ quý II trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.                                                                     

                          ảnh: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thực hiện các văn bản của Trung ương và triển khai nhiệm vụ quý II.2022

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhận định, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm giúp chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ và cán bộ công chức nghiên cứu, nắm bắt về nội dung cơ bản của các văn bản mới của Đảng, cũng như các văn bản triển khai của Ban Thường vụ Đảng ủy. Có thể nói, đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai cần thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, và có tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong thời gian tới”.

 

 

                                          

tin, ảnh: Hoàng Hằng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1522481