Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thực thi công vụ huyện Định Hóa

22-02-2024 10:17

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thực thi công vụ huyện Định Hóa:

/documents/268425/0/th%C3%B4ng+b%C3%A1o+s%E1%BB%91+%C4%90T+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+d%C3%A2y+n%C3%B3ng+huy%E1%BB%87n.signed.signed.pdf/39a16833-a547-495b-b0c8-acaba40ea64dThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1560378