Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thực thi công vụ tỉnh Thái Nguyên

22-02-2024 10:23

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thực thi công vụ tỉnh Thái Nguyên

/documents/268425/0/TB+s%E1%BB%91+%C4%90T+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+d%C3%A2y+n%C3%B3ng+cua+Tinh.signed.signed.pdf/d8e9c824-e067-4111-b0bd-2213617b776aThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1560378