Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỳ họp lần thứ ba HĐND xã Bảo Linh khoá XXI

29-12-2021 16:55

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bả Quốc phòng – An ninh năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của xã. Theo đó, năm 2021, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Bảo Linh đã nỗ lực triển khai các biện pháp thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, gắn với các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tổng thu ngân sách địa phương trong năm  đạt 5.733.588.238 đồng, đạt 104,03% KH; chi ngân sách thực hiện 5.257.954.222  đồng, đạt 90,80% KH. Tỷ lệ dân số dùng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 93%, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 70%. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo cấy 223 ha, năng suất lúa đạt 51 tạ/ha, Tổng sản lượng lương thực có hạt ddatj1232,2 tấn; Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản được quan tâm chú trọng. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt kết quả khá; An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

(Đồng chí Ma Khánh Tập - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp)

Thay mặt cho HĐND xã, đ/c Phó chủ tịch HĐND xã đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2021. Trong năm, HĐND xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã. Tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XXI, tại kỳ họp đã tập trung thảo luận, biểu quyết nhất trí 100% các chủ trương đầu tư xây dựng công trình năm 2022. Công tác giám sát hoạt động của thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND xã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung, chuyên đề các cuộc giám sát đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, phản ánh tình hình thực tiễn tại địa phương và những vấn đề cử tri quan tâm.

(Kỳ họp thứ ba - HĐND xã Bảo Linh)

Tại kỳ họp, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã đã báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền trong thời gian qua và tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3 HĐND xã. Đồng thời, các đại biểu đã được nghe báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, Ban kinh tế xã hội - HĐND xã.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tham luận, chất vấn và trả lời chất vấn ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời nghe Chủ tịch UBND xã giải trình những vấn đề cử tri quan tâm; Thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Sau 01 buổi làm việc khấn trương, trách nhiệm kỳ họp thứ ba, HĐND xã Bảo Linh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./. ​

 

tin, ảnh: Hoàng Hằng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7888

Tổng truy cập: 1280683