Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
HIỂN THỊ BÀI VIẾT TIN TỨC  Bỏ

XÃ BẢO LINH

Tên đơn vị: UBND xã Bảo Linh

Địa chỉ: xóm Quế Linh, xã Bảo Linh, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.705.117

Email: baolinh.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Chủ tịch

Họ và tên: Hoàng Văn Trường

Sinh ngày: 24 /7/1979

Chức vụ: Chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

2. Phó Chủ tịch
 
Họ và tên: Hoàng Văn Đại
Sinh ngày: 01 /01/1974 
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

3. Trưởng công an xã

Họ và tên: Nguyễn Văn Quang
Sinh ngày: 26/10/1977
email: quangnv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
Số điện thoại: 0839.192.699

Lĩnh vực phụ trách: An ninh chính trị, Trật tự an toàn xã hội

 

4. Chỉ huy trưởng Quân sự

Họ và tên: Lường Văn Đặng
Sinh ngày: 29/10/1993
email: danglv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
Số điện thoại: 0975.110.540

Lĩnh vực phụ trách: Quân sự địa phương

 
 

5. Văn Phòng Thống Kê

Họ và tên: Hoàng Thị Hằng
Sinh ngày: 11 /12/1984
email: hanght84.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
Số điện thoại: 0355.533.527
Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng Tổng hợp, Nội vụ
Cải cách Hành chính, Thống kê
 

6. Tư pháp Hộ tịch

Họ và tên: Phan Trọng Tân
Sinh ngày: 
email: tanpt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
Số điện thoại: 0988.001.667
Lĩnh vực phụ trách: Tiếp công dân, giải quyết KNTC
Hộ tịch
 

 Tư pháp - Hộ tịch

Họ và tên: Vũ Trung Đại

Sinh ngày: 23/01/1976
email: daivt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
Số điện thoại: 0388.178.145
Lĩnh vực phụ trách: Chứng thực
 
 

7. Văn hóa - xã hội

Họ và tên: Hoàng Văn Tập
Sinh ngày: 30/01/1968
email: taphv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
Số điện thoại: 0918277729
Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa -Thông tin Tuyên truyền
 
 
 

 Văn hóa - Xã hội

Họ và tên: Lương Thị Phương
Sinh ngày: 16/10/1992
email: phuonglt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
Số điện thoại: 0378 661898
Lĩnh vực phụ trách: Lao động Thương binh&xã hội
 

8. Địa chính - Xây dựng

Họ và tên: Triệu Văn Đoàn
Sinh ngày: 04/11/1979
email: doantv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
Số điện thoại: 0984 673 646
Lĩnh vực phụ trách: Địa chính - Xây dựng
 

8. Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp & môi trường

Họ và tên: Hà Thị Son
Sinh ngày: 04/6/1978
email: sonht78.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
Số điện thoại: 0385319706
Lĩnh vực phụ trách: Nông nghiệp, Môi trường
   

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1560378