Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 69/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại hội nghị lần thứ 25, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 11/04/2024 Hoàng Văn Trường
2 59/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Bảo Linh năm 2024 11/04/2024 Hoàng Văn Trường
3 59/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ xã Bảo Linh giai đoạn 2024 - 2025 11/04/2024 Hoàng Văn Trường
4 58/KH-UBND Huấn luyện Dân quân xã Bảo Linh năm 2024 11/04/2024 Hoàng Văn Trường
5 57/UBND-VP V/v triển khai Thông báo số 59/TB-VPVP, ngày 20/02/2024 của Văn phòng Chính phủ 11/04/2024 Hoàng Văn Trường
6 57/KH-UBND Kế hoạch củng cố phát triển nâng cao CLDV KHHGĐ năm 2024 11/04/2024 Hoàng Văn Trường
7 56/KH-UBND Kế hoạch thực hiến chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sau sinh năm 2024 11/04/2024 Hoàng Văn Trường
8 58/QĐ-UBND Phân công cán bộ đảm nhiệm nội dung huấn luyện năm 2024 10/04/2024 Hoàng Văn Trường
9 57/QĐ-UBND Thành lập Tổ giáo viên đảm nhiệm huấn luyện Dân quân năm 2024 10/04/2024 Hoàng Văn Trường
10 54/KH-UBND Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Sipas) xã Bảo Linh năm 2024 09/04/2024 Hoàng Văn Trường
11 51/BC-UBND Tổng kết triển khai thực hiện Nghị định số 119-CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp của tỉnh Thái Nguyên 09/04/2024 Hoàng Văn Trường
12 50/BC-UBND Báo cáo tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực 09/04/2024 Hoàng Văn Trường
13 43/TB-UBND Công bố công khai điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình ttrong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa thời kỳ 2021-2030 09/04/2024 Hoàng Văn Trường
14 42/TB-UBND Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Hóa 09/04/2024 Hoàng Văn Trường
15 41/TB-UBND Thông báo và niêm yết công khai kết quả họp xét trợ cấp xã hội hàng tháng. 09/04/2024 Hoàng Văn Trường
16 40/TB-UBND Về việc chậm nộp tiền đối ứng xây dựng công trình Nhà văn hóa xóm Hoa Muồng xã Bảo Linh 09/04/2024 Hoàng Văn Trường
17 39/TB-UBND Hết thời gian bảo hành các công trình xây dựng năm 2022 trên địa bàn xã Bảo Linh 09/04/2024 Hoàng Văn Trường
18 56/QĐ-UBND Về việc công bố công khai và thuyết minh dự toán ngân sách xã Bảo Linh quý I năm 2024 08/04/2024 Hoàng Văn Trường
19 37/TB-UBND Thông báo lịch trực phòng chống thiên tai tháng 4.2024 08/04/2024 Hoàng Văn Trường
20 62/UBND-LN V/v Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng. 04/04/2024 Hoàng Văn Đại

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1560378