Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Văn bản tiếp nhận và trả kết quả

Những việc cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân không được làm

17-11-2021

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2021/TT-TTCP ngày 11 tháng 3 năm 2021 quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1560378