Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xóm trên địa bàn xã Bảo Linh

16-09-2023 11:28

Căn cứ Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 21/8/2023 của UBND huyện Định Hóa về triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 phân kỳ năm 2023 trên địa bàn huyện Định Hóa.

UBND xã Bảo Linh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 phân kỳ năm 2023 trên địa bàn xã Bảo Linh. Kèm theo kế hoạch là lịch triển khai thực hiện để đảm bảo theo tiến độ đề ra. Đến nay việc rà soát tại các hộ gia đình thuộc diện rà soát đã được BCĐ xã cùng rà soát viên và Ban CTMT xóm thực hiện rà soát 170/170 hộ đạt 100%. 

Hình ảnh lịch tổ chức thực hiện kèm theo kế hoạch 

Theo quy trình thực hiện theo lịch đã đề ra ngày 14-15/09/2023 các xóm trên địa bàn xã đã thực hiện tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn. Thành phần tham dự tại các cuộc họp đều đảm bảo theo quy định gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo rà soát, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo, Trưởng thôn, xóm (chủ trì họp), Bí thư Chi bộ, đoàn thể, rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát, hộ gia đình khác; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát.

Một số hình ảnh họp dân tại các xóm

Tại cuộc họp của các xóm đã lấy ý kiến thống nhất của tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát (chủ yếu tập trung vào các hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh, hộ có mức sống trung bình và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo). Kết quả cả 05 xóm đều có ý kiến thống nhất đạt trên 50% theo quy định.

Cuộc họp của các xóm đã được tổ chức thành công và đưa ra được thống nhất cao về kết quả điều tra rà soát. UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy trình để đảm bảo tiến độ đề ra và đạt chỉ tiêu giảm nghèo góp phần xây dựng Nông thôn mới xã Bảo Linh năm 2023.

Lương Phương - Công chức Văn hóa - Xã hội

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1560378