Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

UBND xã Bảo Linh làm việc cùng Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới

21-04-2022 20:49

Chiều 20/4, Đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với xã Bảo Linh là đơn vị đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo xã Bảo Linh và cán bộ, công chức, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, Trưởng ban Công tác Mặt trận các xóm. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, đến nay xã Bảo Linh đạt 11/19 tiêu chí, 8 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch; Cơ sở vật chất văn hóa; Thông tin và truyền thông; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Lao động việc làm; Môi trường và an toàn thực phẩm. Tại buổi làm việc xã đã báo cáo về những khó khăn của địa phương như nhu cầu vốn xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, số hộ nghèo còn cao…. Để đạt nông thôn mới vào năm 2023, xã đã xây dựng kế hoạch đăng ký nguồn vốn để hoàn thiện bộ tiêu chí. Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến kiến nghị, đề xuất của xã. Đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để giúp xã  thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Về phía xã đã thể hiện quyết tâm cao cũng như có kế hoạch duy trì và nâng cao tiêu chí đã đạt; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM xã; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng NTM trong nhân dân...

Đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Qua các ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận tại buổi  làm việc, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; UBND xã phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện rà soát các tiêu chí để đưa ra giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra; BCĐ xây dựng nông thôn mới xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng tiêu chí và có đánh giá, kiểm điểm tiến độ theo từng tháng; các phòng, ngành của huyện phối hợp hướng dẫn, đôn đốc xã thực hiện các tiêu chí mà đơn vị phụ trách. Đồng thời, UBND huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về nguồn lực, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để xã Bảo Linh đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

tin,ảnh: Hoàng Hằng - VPTK

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1528854