Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

THÔNG BÁO

14-05-2022 09:44

      
Thông báo thực hiện cải chính thành phần dân tộc đối với dân tộc San Chí, Sán Chí trên địa bàn xã Bảo Linh
 
          Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 04/5/2021 của UBND huyện Định Hóa về Tháng cao điểm trong việc thực hiện cải chính thành phần dân tộc San Chí, Sán Chí; Để đảm bảo thực hiện tốt công tác cải chính thành phần dân tộc theo nội dung Kế hoạch trên đề ra, UBND xã Bảo Linh hướng dẫn hồ sơ thực hiện cải chính thành phần dân tộc San Chí, Sán Chí khi công dân đến thực hiện cải chính thành phần dân tộc tại UBND xã Bảo Linh cần chuẩn bị những giấy tờ như sau (Theo Công văn số 102/UBND-TP ngày 05/05/2022):
1. Hồ sơ cải chính lại dân tộc (đối với những người đã có giấy khai sinh):
- Bản chính giấy khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh được cấp hợp lệ;
- Bản chính giấy chứng nhận Đăng ký kết hôn hoặc bản sao giấy chứng nhận Đăng ký kết hôn được cấp hợp lệ;
- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng.
- Sổ hộ khẩu.
2. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh (đối với những người đã bị mất giấy khai sinh):
- Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ.
- Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.
- Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh:
+ Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
+ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;
+ Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;
+ Giấy tờ khác có thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, thẻ Bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy khai sinh của các con...
Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và cam đoan về việc đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật theo quy định tại Điều 5 Thông tư này
3. Về phí, lệ phí:
- Lệ phí thực hiện cải chính dân tộc thuộc thẩm quyền cấp huyện là 28.000 đồng trên 01 hồ sơ;
- Lệ phí thực hiện cải chính dân tộc thuộc thẩm quyền cấp xã là 15.000 đồng trên 01 hồ sơ;
- Lệ phí đăng ký lại khai sinh là 7.000 đồng trên 01 hồ sơ.
4. Thời gian, địa điểm:
- Địa điểm: Tại Trụ sở UBND xã Bảo Linh.
- Thời gian thực hiện:
1. Xóm Khuổi Chao sáng ngày 20/5/2022
2. Xóm Liên Minh và các xóm khác chiều ngày 20/5/2022
     
  Vậy UBND xã Bảo Linh thông báo tới toàn thể công dân trên địa bàn xã đang có thông tin dân tộc trong hồ sơ là San Chí và Sán Chí đến tại UBND xã Bảo Linh để cải chính dân tộc cho đúng thành phần dân tộc trong danh mục là dân tộc Sán Chỉ.
Phan Trọng Tân

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1529143